Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
W GMINIE TYRAWA WOŁOSKA
 
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
 
DEKLARACJA – obowiązkiem właściciela jest złożenie deklaracji.
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty.
Właściciel nieruchomości w deklaracji sam wylicza opłatę, którą powinien uiszczać.
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nr 49 8642 0002 2001 0000 2987 0001
 
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza się miesięcznie z góry bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.
 
STAWKI OPŁAT przyjęte są uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska .
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, stosują stawki od mieszkańca, w kwocie:
  1. 10,00 zł od osoby za odpady które są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny
  2. 6,00 zł od osoby za odpady które są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  stosują stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość. Również w tym przypadku stosuje się niższe stawki jeżeli odpady gromadzone są w sposób selektywny.
 
 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań szklanych bezbarwnych i kolorowych, odpadów ulegających biodegradacji.
Worki muszą posiadać oznaczenie ,, Gmina Tyrawa Wołoska”.
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się worki z tworzywa sztucznego o następującej kolorystyce:
 a /   biały z przeznaczeniem na opakowania szklane bezbarwne ,
 b /   zielony z przeznaczeniem na opakowania szklane kolorowe ,
 c /   żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne ,
 d / niebieski z przeznaczeniem na makulaturę ,
 e / czerwony z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne ,
 f /   brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ,
 g / czarny z przeznaczeniem na odpady pozostałe
Worki do selektywnej zbiórki odpadów , zgodnie z kolorystyką dostarcza nieodpłatnie podmiot odbierający odpady komunalne.
 
PAMIĘTAJ!
Musisz oddawać wysegregowane odpady regularnie, segregacja to proces ciągły, nie jednorazowy. Jeżeli oddane przez Ciebie odpady będą niewłaściwie wysegregowane (będą zabrudzone, w worku z odpadami segregowanymi będą ukryte śmieci nie objęte segregacją), zostaną odebrane jako zmieszane – stracisz zniżkę.
Właściciele, którzy zadeklarują segregację odpadów zobowiązani są oddzielić ze swoich odpadów wszystko, co nadaje się do segregacji, a tylko pozostałości oddać jako odpady zmieszane. Segregacja wymaga odpowiedniej organizacji w gospodarstwie domowym i w zakładzie pracy, wymaga zaangażowania i wysiłku, ale przede wszystkim wymaga zmiany sposobu myślenia „Nie zbierasz śmieci, ale produkty, które będą wykorzystane w inny sposób”.
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIERANIA ODPADÓW.
Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do wiadomości mieszkańcom na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl w zakładce odpady komunalne
 
 Harmonogram uwzględnia potrzeby danej nieruchomości ,  
 a / z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 b / z nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne –   nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
 
Nieczystości ciekłe ,gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą , że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia ,a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
 
Odpady niebezpieczne , odpady komunalne wielkogabarytowe zużyte opony oraz metale za wyjątkiem azbestu i olejów odbierane są od właścicieli nieruchomości dwukrotnie w ciągu roku, poprzez zbiórkę obwoźną.
Terminy i miejsca odbioru odpadów niebezpiecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz rozwieszane na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na obszarze , na którym będzie prowadzona zbiórka .
 
 
Podmiotem odbierającym odpady komunalne jest :
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 134611086


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) z terenu Gminy Tyrawa Wołoska w 2017 roku.
Lp. Miesiąc Data
2017 r.
1. Styczeń 2017 13.01.2017
2. Luty 2017 10.02.2017
3. Marzec 2017 10.03.2017
4. Kwiecień 2017 07.04.2017
5. Maj 2017 12.05.2017
6. Czerwiec 2017 09.06.2017
7. Lipiec 2017 14.07.2017
8. Sierpień 2017 11.08.2017
9. Wrzesień 2017 08.09.2017
10. Październik 2017 13.10.2017
11. Listopad 2017 10.11.2017
12. Grudzień 2017 08.12.2017
 
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
z terenu Gminy Tyrawa Wołoska w 2017 roku.
 
Lp. Miesiąc Data
2017 r.
1. Kwiecień 2017 06.04.2017
2. Sierpień 2017 10.08.2017
3. Listopad 2017 09.11.2017
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2013-02-22
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2013-02-22 14:33
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2017-02-14 12:11
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2019r. 04:10:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.