1 2 ... 17 
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IX partia- sosna), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego ( IX partia: sosna) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w ilości: 2,63 m3 ( nr szt. 43984 - 43988)
Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
160,00 zł/m3 + 23 % VAT =  196,80 zł/m3 brutto  ( nr szt. 43984 - 43988)
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-29
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-11-29 12:53
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-11-29 12:54
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna opałowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. dąb, pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna opałowego gat. dąb, pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w ilości 10,50 mp, ocechowane numerami stosu:
43502 – 2,00 mp ( świadectwo legalności 8/38/2019 z dn. 30.08.2019r.)
43992 – 3,00 mp ( świadectwo legalności 8/43/2019 z dn. 25.10.2019r.)
43993 – 3,00 mp ( świadectwo legalności 8/43/2019 z dn. 25.10.2019r.)
43994 – 2,50 mp ( świadectwo legalności 8/43/2019 z dn. 25.10.2019r.)
 
Oferty mogą złożyć osoby fizyczne oraz podmioty posiadające osobowość prawną.
Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Opał ( dąb) – 100,00 zł/m3 + 8 % VAT,  tj. 108,00 zł/m3 brutto  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-29
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-11-29 12:58
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-11-29 12:58
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:22

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 14:04
IiGG.271.42.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 19.11.2019r.
 
 
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (I partia- buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego ( I partia- buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska
w ilości 109,34 m3.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-19 15:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:24
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 13:59
Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.
Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie.
Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-13 09:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-13 09:11

IIiGG.271.39.2019.JH                                        Tyrawa Wołoska, 08.11.2019r.

I PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IX partia- buk, grab), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IX partia- buk, grab) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Buk – 46,90 m3    ( nr szt. 43806- 43823, 43825- 43907,43916, 43923- 43983)

Grab – 0,39 m3    ( nr szt. 43908- 43909)

Łączna masa drewna :  47,29 m3

Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego przetargu.

 

III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna

Cena wywoławcza sprzedawanego drewna niezależnie od gatunku wynosi:

128,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 157,44 zł/m3 brutto 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-08 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-18 15:51
IIiGG.271.40.2019.JH                         Tyrawa Wołoska, 08.11.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (I partia- buk ), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (I partia- buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska
w ilości około 120 m3.
Uwaga: Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu świadectw legalności pozyskania drewna przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna  wynosi:
300,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 369,00 zł/m3 brutto 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-08 12:51
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-18 15:52
IIiGG.271.37.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 30.10.2019r.
 
 
IV PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna średniowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza IV przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b; dł. 1,25m) pozyskanego
z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości : 16,25 m3   tj. 25 mp  ( nr szt. 43485 – 43486 ).
Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Sosna S2b – 180,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 221,40 zł/m3 brutto 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-30 10:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-07 12:29
IIiGG.271.38.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 30.10.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego oraz drewna średniowymiarowego (IX partia-sosna, jodła, sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego oraz drewna średniowymiarowego ( IX partia: sosna, jodła, sosna S2b; dł. 1,25m) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości:
Sosna: 2,63 m3 ( nr szt. 43984 - 43988)
Jodła: 1,00 m3   ( nr szt. 43989)
Sosna S2b: 2,44 m3 tj. 3,75 mp   ( nr szt. 43990)
Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Drewno wielkowymiarowe:
Sosna :  200,00 zł/m3 + 23 % VAT =  246,00 zł/m3 brutto  ( nr szt. 43984 - 43988)
Jodła :  230,00 zł/m3 + 23 % VAT =  282,90 zł/m3 brutto   ( nr szt. 43989)
  Drewno średniowymiarowe:
  Sosna S2b, dł. 1,25m : 185,00 zł/m3 + 23 % VAT =  227,55 zł/m3 brutto   ( nr szt. 43990)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-30 10:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-07 12:29

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-25 10:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-25 10:19

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie - Ropienka nastąpi całkowite zamknięcie ruchu w dniach 25, 26 oraz 28.10.2019 r. (tj. piątek, sobota oraz poniedziałek) w godzinach od 7:00 do 16:00.

            Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. 

            Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 14:55
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-18 10:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-21 17:40
Szanowni Mieszkańcy,            
                Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.
                Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację
w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi.
Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.   
                Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.   
                W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zł.        
Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.       
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkańców.         
                Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla Gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowany będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.    
                Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesje, może to doprowadzić do zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców.          
                Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.        

Załączniki:

Mapa Tyrawa Wołoska Plik pdf 2.94 MB
PA sanocki Plik txt 41.89 KB
POPC INFO DO BIULETYNU Plik txt 492.29 KB
POWIAT SANOCKI Plik pdf 3.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-10-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-15 10:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-15 10:22
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:38

IIiGG.271.35.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.


III PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – 15,01 m3  ( nr szt. 43464 – 43484 )

Jodła – 19,96 m3  ( nr szt. 43445 – 43463 )

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:53
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 14:59

IIiGG.271.36.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.


III PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna średniowymiarowego

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b; dł. 1,25m) pozyskanego
z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości : 16,25 m3   tj. 25 mp  ( nr szt. 43485 – 43486 ).

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 14:58
Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie - Ropienka nastąpią utrudnienia w ruchu
od 14.10. 2019 r. (tj. poniedziałek) do 17.10.2019 r. w godzinach od 7:00 do 17:00
Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
 Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-10 07:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-03 14:40
IIiGG.271.28.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 01.10.2019r.
 
 
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-08 14:51

IIiGG.271.29.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 01.10.2019r.

 

II PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż drewna średniowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-08 14:51
OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI TYRAWA WOŁOSKA
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY (sala dolna)
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
29 WRZEŚNIA (NIEDZELA) O GODZINIE 12:45
Program spotkania:
  1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
  2. Omówienie spraw ważnych dla mieszkańców
Sołtys Wsi
Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-20 11:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-21 08:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-10 14:16
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-09-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 11:17
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ORAZ SOŁTYS WSI
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWEJ
(BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM)
15 WRZEŚNIA O GODZINIE 10:15
PROGRAM  ZEBRANIA :
  1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
  2. Omówienie spraw ważnych dla mieszkańców
 
Sołtys Wsi
Rakowa
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 14:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 08:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-04 11:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-09-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-04 11:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-03 09:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum