Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 14 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

zaprasza do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

w Gminie Tyrawa Wołoska

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 16.46 KB
Załącznik Nr 5 Plik doc 24.65 KB
Załącznik Nr 4 Plik doc 13.14 KB
Załącznik Nr 2 Plik doc 15.32 KB
Załącznik Nr 3 Plik doc 13.16 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-17
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 16.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2015-2016

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-16
Publikujący -

IIiGG.6840.3.5.2015                                                                     

INFORMACJA 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 9 listopada 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

IIiGG.6840.2.7.2015                                                                   

INFORMACJA 

O wynikach drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 9 listopada 2015 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

IIiGG.6840.1.4.2015

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gimnazjum stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Rakowa:

- Działka nr 307 i 308/1  o pow. 0,20 ha i 0,16 ha wpisana w KW KS1S/00033356/0.
Cena wywoławcza – 385.563,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi – 3.856,00 zł

Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako Strefa osadnictwa – Usługi publiczne istniejące i potencjalne;  

Dla w /w działki nie został opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska.
Przetarg na sprzedaż w/w działki odbędzie się w dniu 07.12.2015r. o godz. 900 w sali narad (II piętro) Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOLOSKA

  woj. podkarpackie                                                                     

  IIiGG.6220.1.9.2015                                                                                Tyrawa Wołoska, 2015.11.09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

   

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

WÓJT GMINY TYARWA WOŁOSKA 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
 

 

informację o wydaniu w dniu 09.11.2015 r. decyzji znak IIiGG.6220.1.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedna główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z dokumentacją sprawy, w tym                z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie          i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku, kartą informacyjną przedsięwzięcia - w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, II piętro, pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).                                                                                     Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                           inż. Jan Chowaniec

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-09
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOLOSKA

     woj. podkarpackie                                                                     

     IIiGG.6220.1.9.2015                                        Tyrawa Wołoska, 2015.11.09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY TYARWA WOŁOSKA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

informację o wydaniu w dniu 09.11.2015 r. decyzji znak IIiGG.6220.1.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedna główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z dokumentacją sprawy, w tym              z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie          i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku, kartą informacyjną przedsięwzięcia - w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, II piętro, pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).

 

                                                                                           Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                inż. Jan Chowaniec

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo! W związku z dużym zainteresowaniem zbiórką odpadów wielkogabarytowych informuję, że w dniu 24 listopad 2015 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie chęci wywozu odpadów wielkogabarytowych do Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr.27 lub telefonicznie (tel. (013)4656929) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopad 2015 roku.

Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp..

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-06
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa  Wołoska

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2015-2016

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-02
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 20.10.2015r.

Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+408 do 0+563 na części dz. nr 426/2, 426/1”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-21
Publikujący -

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-19
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 19.10.2015r.

Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+408 do 0+563 na części dz. nr 426/2, 426/1”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-19
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o Decyzji w sprawie gazociągu

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-10-19
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2.2015                                                                     Tyrawa Wołoska, 2015.10.12

 

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 12 październik 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-12
Publikujący -

IIiGG.6840.3.3.2015

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obecnie wykorzystywanym jako domek letniskowy, stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

Tyrawa Wołoska:

- działka nr 126/2 o pow. 0,0845 ha wpisana w KW  KS1S/00031412/7.
Cena wywoławcza – 21.587,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi – 216,00 zł

Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy – strefa osadnictwa-budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.

Dla w /w działki nie został opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-09
Publikujący -

IIiGG.6840.2.5.2015

Ogłoszenie


 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Tyrawa Wołoska:

 

-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9

-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie

-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0

-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-09
Publikujący -

                                                                                                                           IIiGG.6220.1.7.2015                                      Tyrawa Wołoska 05.10.2015

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 zawiadamia strony postępowania,
 
że zostały zebrane materiały niezbędne do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska. 


 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-05
Publikujący -

IIiGG.271.5.7.1.2015                                                                     Tyrawa Wołoska, 05.10.2015
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
 
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+408 do km 0+563 na części dz. nr 426/2 i 426/1”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-05
Publikujący -

 Zawiadomienie RDoŚ

Załączniki:

Zawiadomienie RDoŚ Plik pdf 475.88 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-10-02
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 29 września 2015r. zostało wydane postanowienie stwierdzające, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.  

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-09-30
Publikujący -

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 
  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku.”

Załączniki:

Analiza tabela Plik doc 16.62 KB
Analiza wykresy Plik doc 31.91 KB
Analiza Plik doc 20.18 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-09-17
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

Załączniki:

SKMBT_SEKRE15091511490.pdf Plik pdf 283.44 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-09-15
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-09-15
Publikujący -

INFORMACJA
 
O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 11 wrzesień 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-09-14
Publikujący -

INFORMACJA
 
O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 11 wrzesień 2015 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-09-14
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

Załączniki:

SKMBT_SEKRE15083114410.pdf Plik pdf 208.69 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-08-31
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 18.08.2015 r.

Przedmiot zamówienia: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2015r. do 30 czerwca 2016 r.”

Wartość szacunkowa netto 48 589,69 zł.

Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do 4 wykonawców.

Zapoznano się z ofertami wykonawców:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto zł.

Cena bruttozł.

1.

Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe „TOM-TRANS”,

Tomasz Chabko, Kuźmina 87, 37-740 Bircza,

44 923,56

48 517,44

2.

„ARRIVA” Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń,

Oddział w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Gen. Bema 3;

45 462,96

49 100,00

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu,

37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 106;

40 916,67

44 190,00

4.

 

Zakład Usług Transportowych „SZWAGIER” s.c. A. Łabiak, W. Pacławski,

Leszczawa Dolna 99, 37-740 Bircza;

53 646,30

57 938,00

 Wybrano ofertę nr 3
Uzasadnienie: Oferta jest najkorzystniejsza oraz spełnia wymogi formalne zapytania ofertowego.

Załączniki:

NOTATKA Plik pdf 290.23 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2015-08-18
Publikujący -

IIiGG.6840.3.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obecnie wykorzystywanym jako domek letniskowy, stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
Tyrawa Wołoska:
- działka nr 126/2 o pow. 0,0845 ha wpisana w KW  KS1S/00031412/7.


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -

IIiGG.6840.1.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gimnazjum stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
 
Rakowa:
- Działka nr 307 i 308/1  o pow. 0,20 ha i 0,16 ha wpisana w KW KS1S/00033356/0

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -

IIiGG.6840.2.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
 
Tyrawa Wołoska:
-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9
-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie
-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0
-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 00:56:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.