Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 14 

 IIiGG.6733.4.2.2015                                                                   Tyrawa Wołoska, 30.12.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska,                 38-535 Tyrawa Wołoska zostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Przeniesienie pomnika funkcjonariuszy MO” z działki nr 600/2 na działkę nr 313 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-30
Publikujący -

IIiGG.6845.5.2015                                                                      Tyrawa Wołoska 2015-12-28

WYKAZ                                          

Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-30
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 29.12.2015r.

Przedmiot zamówienia: Przywrócenie do stanu pierwotnego, bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-29
Publikujący -
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania
obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Załączniki:

uchwała PKW z dnia 17.12.2015 r.pdf Plik pdf 990.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-12-21
Publikujący -

INFORMACJA O  DOFINANSOWANIU

USUWANIA WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. ,,Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”.

W związku z powyższym osoby fizyczne które dokonały wymiany pokrycia dachu z azbestu lub które planują wymianę pokrycia dachowego w 2016 r.,  mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia  związanego z usunięciem azbestu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

-  złożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska prawidłowo wypełnionego wniosku        o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu ( wzór wniosku do   pobrania na stronie  internetowej  www.tyrawa.pl w zakładce BIP-ogłoszenia lub w  Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr 26.

- określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji.

- nieruchomość ,  musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania  

  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Dofinansowanie obejmuje zbieranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2016 r.

Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 lutego 2016  roku  ( włącznie), do godziny 1500 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój Nr 15 (sekretariat).

   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone w roku 2016

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami , pokój nr 26  (II piętro), tel. (13) 46 56 922

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-21
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

        38-535 Tyrawa  Wołoska 175

         IIiGG.6733.3.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamia,  że w dniu 14.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Jolanty Mucha ul. Szybisko 30, 30-698 Krakówzostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-16
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 38-535 Tyrawa  Wołoska 175

 IIiGG.6733.2.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamia,  że w dniu 14.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Jolanty Mucha zam. ul.Szybisko 30, 30-698 Kraków zostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Budowa wylotu ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem” na dz. nr 280 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska w ramach inwestycji pn.: „Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-16
Publikujący -

IIiGG.271.5.10.1.2015                                                                

 

                                               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                           zaprasza

                                   do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

 

„Bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 13.14 KB
Załącznik Nr 2 Plik doc 13.23 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-15
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 10.12.2015r.

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-11
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-12-08
Publikujący -

INFORMACJA

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 7 grudnia 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-07
Publikujący -

INFORMACJA

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 7 grudnia 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-07
Publikujący -

IIiGG.6840.4.2.2015                                                                                 Tyrawa Wołoska 2015.11.26

WYKAZ

      Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego  organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 31. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-27
Publikujący -

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

zaprasza do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

w Gminie Tyrawa Wołoska

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 16.46 KB
Załącznik Nr 5 Plik doc 24.65 KB
Załącznik Nr 4 Plik doc 13.14 KB
Załącznik Nr 2 Plik doc 15.32 KB
Załącznik Nr 3 Plik doc 13.16 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-17
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 16.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2015-2016

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-16
Publikujący -

IIiGG.6840.3.5.2015                                                                     

INFORMACJA 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 9 listopada 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

IIiGG.6840.2.7.2015                                                                   

INFORMACJA 

O wynikach drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 9 listopada 2015 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

IIiGG.6840.1.4.2015

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gimnazjum stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Rakowa:

- Działka nr 307 i 308/1  o pow. 0,20 ha i 0,16 ha wpisana w KW KS1S/00033356/0.
Cena wywoławcza – 385.563,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi – 3.856,00 zł

Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako Strefa osadnictwa – Usługi publiczne istniejące i potencjalne;  

Dla w /w działki nie został opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska.
Przetarg na sprzedaż w/w działki odbędzie się w dniu 07.12.2015r. o godz. 900 w sali narad (II piętro) Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOLOSKA

  woj. podkarpackie                                                                     

  IIiGG.6220.1.9.2015                                                                                Tyrawa Wołoska, 2015.11.09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

   

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

WÓJT GMINY TYARWA WOŁOSKA 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
 

 

informację o wydaniu w dniu 09.11.2015 r. decyzji znak IIiGG.6220.1.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedna główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z dokumentacją sprawy, w tym                z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie          i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku, kartą informacyjną przedsięwzięcia - w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, II piętro, pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).                                                                                     Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                           inż. Jan Chowaniec

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-09
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOLOSKA

     woj. podkarpackie                                                                     

     IIiGG.6220.1.9.2015                                        Tyrawa Wołoska, 2015.11.09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY TYARWA WOŁOSKA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

informację o wydaniu w dniu 09.11.2015 r. decyzji znak IIiGG.6220.1.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedna główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z dokumentacją sprawy, w tym              z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie          i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku, kartą informacyjną przedsięwzięcia - w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, II piętro, pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).

 

                                                                                           Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                inż. Jan Chowaniec

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo! W związku z dużym zainteresowaniem zbiórką odpadów wielkogabarytowych informuję, że w dniu 24 listopad 2015 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie chęci wywozu odpadów wielkogabarytowych do Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr.27 lub telefonicznie (tel. (013)4656929) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopad 2015 roku.

Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp..

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-06
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa  Wołoska

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2015-2016

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-02
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 20.10.2015r.

Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+408 do 0+563 na części dz. nr 426/2, 426/1”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-21
Publikujący -

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-19
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 19.10.2015r.

Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+408 do 0+563 na części dz. nr 426/2, 426/1”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-19
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o Decyzji w sprawie gazociągu

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-10-19
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2.2015                                                                     Tyrawa Wołoska, 2015.10.12

 

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 12 październik 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-12
Publikujący -

IIiGG.6840.3.3.2015

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obecnie wykorzystywanym jako domek letniskowy, stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

Tyrawa Wołoska:

- działka nr 126/2 o pow. 0,0845 ha wpisana w KW  KS1S/00031412/7.
Cena wywoławcza – 21.587,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi – 216,00 zł

Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy – strefa osadnictwa-budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.

Dla w /w działki nie został opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-09
Publikujący -

IIiGG.6840.2.5.2015

Ogłoszenie


 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Tyrawa Wołoska:

 

-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9

-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie

-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0

-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-10-09
Publikujący -

                                                                                                                           IIiGG.6220.1.7.2015                                      Tyrawa Wołoska 05.10.2015

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 zawiadamia strony postępowania,
 
że zostały zebrane materiały niezbędne do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska. 


 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-10-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 21:55:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.