Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 6 7 8 ... 19 
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk - 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 14:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 08:12
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Sosna - 200,00 zł/m3 + VAT,  tj. 246,00 zł/mbrutto.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:50
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą: „ Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro       w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
NA BIEŻĄCO:
 • Utrzymanie stałej czystości przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przystankach PKS w centrum Tyrawy Wołoskiej.
 • Utrzymania stałej czystości wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa         (po prawej stronie), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK wraz z placem parkingowym i terenami do niego przyległymi, będącymi nieruchomościami mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Utrzymanie stałej czystości wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do mostu na potoku Tyrawskim,
 • Zakładanie i utrzymywanie klombów i gazonów - wg. zaleceń Zamawiającego,
 • Utrzymanie stałej czystości chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28,
 • Utrzymanie stałej czystości w „Amfiteatrze pod Lipami”
DWA RAZY WMIESIĄCU:
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa (po prawej stronie) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK, *
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do krzyżówki z drogą powiatową Tyrawa Wołoska – Wańkowa,*
 • Koszenie trawników i zieleńców przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Amfiteatru, przystankach PKS w Tyrawie Wołoskiej (wraz z wywiezieniem skoszonej trawy), *
 • Obcinanie żywopłotu koło budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (wg potrzeb).
Każdorazowo termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie
W załączeniu mapa z zaznaczonymi kolorem czerwonym terenami działania.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-04-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 13:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-25 13:03
IIiGG.271.7.2018.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (osika), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:50
IIiGG.271.6.2018.JH                                                              Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:47
IIiGG.271.5.2018.JH                                   Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk, jodła), pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:56
IIiGG.271.4.2018.JH                                  Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:45
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:58

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:57
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.15 MB
Zarządzenie Plik pdf 601.77 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-02-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-02-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-20 13:46
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-02-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-07 15:10
IIiGG.271.2.2018.JH                            Tyrawa Wołoska, 26.01.2018r.
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 709 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 709 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-26 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-09 12:34
IIiGG.271.1.2018.JH                                 Tyrawa Wołoska, 26.01.2018r.
 
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-26 14:00
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-09 12:35
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA STOSOWEGO
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Hołuczków.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z sołtysem wsi Hołuczków Panem Mirosławem Kozłowskim do dnia 28.02.2018r.
 
Uwaga:
 • Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna
 • Cena: 75 zł/mp + 8% VAT, tj. 81 zł/mp brutto
(słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 ).
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Hołuczków w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

SPRZEDAŻ DREWNA Hołuczków Plik pdf 293.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA STOSOWEGO
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Rozpucie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z sołtysem wsi Rozpucie Panem Januszem Nitka do dnia 28.02.2018r.
 
Uwaga:
 • Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna
 • Cena: 75 zł/mp + 8% VAT, tj. 81 zł/mp brutto
(słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 ).
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Rozpucie w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

SPRZEDAŻ DREWNA Rozpucie Plik pdf 296.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:57
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna wielkowymiarowego (sosna) oraz drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Tyrawa Wołoska.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sołtysem wsi Tyrawa Wołoska Panem Stanisławem Jarzyną do dnia:
31.01.2018r. – drewno wielkowymiarowe (sosna)
28.02.2018r. – drewno stosowe
 • Drewno stosowe:
Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna.
 • 75,00zł/mp + 8% VAT, tj. 81,00 zł/mp brutto
 
 • Drewno wielkowymiarowe (sosna):
Na jeden numer domu przypada 5 m3 drewna.
 • 146,34zł/m3 + 23% VAT, tj. 180,00zł/m3 brutto.
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Tyrawa Wołoska w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

sprzedaż drewna - Tyrawa Wołoska Plik pdf 353.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
IIiGG.271.14.2017.JB                                 Tyrawa Wołoska, 14.12.2017r.
                                                                                 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.”Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-12-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-14 14:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 09:14
IIiGG.271.12.2017.JB                            Tyrawa Wołoska, 14.12.2017r.
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.”Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie”
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-12-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-14 14:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 09:13
IIiGG.271.13.2017.JB                   Tyrawa Wołoska, 14.12.2017r.
  
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.”Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-12-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-14 14:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 09:13
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-10-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-10-20 10:35
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-10-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-10-16 11:09
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-10-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-10-10 11:30
IIiGG.271.8.2017.KD                                    Tyrawa Wołoska, 27.09.2017r.
                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Rozpucie nr ewid. dz. 1114, 1122
w km 0+000 do km 0+60 ; w miejscowości Hołuczków nr ewid. dz. 266 w km 0+500 do km 0+560 ; w miejscowości Tyrawa Wołoska na części dz. nr. ewid. 456 w km 0+111 do km 0+171
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-27 15:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-10-06 11:08
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-19 14:16
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-18 14:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-11 14:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 12:55:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.