Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 6 7 8 ... 15 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.271.16.2016
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
 
Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla obiektu Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, numer telefonu: 13 46 569 31, strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o udzielenie  zamówienia: www.bip.tyrawa.pl , adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl , NIP 687-17-85-094.
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2016-10-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-10 13:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-11-02 14:48
OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuję, iż w dniu 13 październik 2016 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-10-03
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-10-03 13:02
NOTATKA
z dnia 26.09.2016
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-27
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-27 08:50
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-27 08:53
                                          WYKAZ                                          
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego ustnego dla rolników z terenu miejscowości Rozpucie organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 

Załączniki:

Wykaz działek Rozpucie Plik doc 14.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-09-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-09-23 13:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-09-23 13:12
OBWIESZCZENIE

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 531.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-22 09:06
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-22 09:07
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-27 09:10
NOTATKA
z dnia 19.09.2016r.
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Hołuczków na dz. nr 297/2 w km 0+075 do km 0+202 oraz w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 456 w km 0+000 do km 0+111”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-20
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-20 09:35
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-20 09:36
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:22
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:25
NOTATKA
z dnia 14.09.2016
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowości Rozpucie”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:04
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:04
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Hołuczków na dz. nr 297/2 w km 0+075 do km 0+202 oraz
w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 456 w km 0+000 do km 0+111
 

 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-09
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-09 08:08
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-09 08:11
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-06 15:07
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-02
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-02 10:13
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-02 10:21
NOTATKA
z dnia 30.08.2016r.
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-30
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-08-30 14:30
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-08-30 14:31
IIiGG.271.11.2016.ED                                  Tyrawa Wołoska 30.08.2016
 
 
 
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego IIiGG.271.11.2016.ED
 
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, na podstawie pkt. 1 części VII  MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  Zapytania ofertowego do składania ofert na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 05.08.2016 r., unieważnia w/w zapytanie ofertowe.

                                                        Wójt Gminy

                                                       inż. Jan Chowaniec
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-30
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-30 13:17
Roporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 3/16
z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego

Załączniki:

Roporządzenie Nr 3/16 Plik pdf 427.07 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-22
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-22 14:28
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-08-24 08:40
IIiGG.271.12.2016 JB
Tyrawa Wołoska, 08.08.2016r.
                                                            
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:33
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-05
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-05 10:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-10 08:48
IIiGG.271.10.2016 JB                                Tyrawa Wołoska, 01.08.2016r.
                                                                                 
                                              
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska.
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska .
2. Wykonawca sporządzi operaty wyceny nieruchomości w terminie do trzydziestu dni licząc od dnia podpisania umowy.
3. Wykonanie operatów zostanie zlecone po wyborze oferenta w ciągu siedmiu dni.
4. Dokumentacja wyceny nieruchomości winna zawierać:
  1. operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
  2. obraz (zdjęcia) fotograficzny;
  3. protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;
  4. zaznaczenie na planie nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania;
  5. wycinek mapy ewidencyjnej/zasadniczej (w uzasadnionych przypadkach wypis z rejestru gruntów).
 6. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników wpływających na proces szacowania nieruchomości – określenia wartości nieruchomości.
7. Operat może być wykorzystywany po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 6 poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności, które może być zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu.
8. W przypadku wadliwego wykonania operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę,       w terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 9.  Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego obejmuje:
1. Wycena działek niżej wymienionych do celów sprzedaży
1) Działka nr 167/2 o pow. 0,3058 ha  wraz z budynkiem położona  w miejscowości Rakowa
2) Działka nr 34 o pow. 0,1500 ha położona w miejscowości Rakowa
3) Działka nr 35 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Rakowa
4) Działka nr 313/2 o pow. 0,0284 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
5) Działka nr 859/4 o pow. 0,0084 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
6) Działka nr 859/6 o pow. 0,0012 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
7) Działka nr 859/8 o pow. 0,0168 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
8) Działka nr 859/9 o pow. 0,0349 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
       2. Wycena niżej wymienionych działek przeznaczonych do zamiany:
             1) Działka o nr 859/7 o pow. 0,0231 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
             2) Działka o nr 859/10 o pow. 0,0027 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
             3) Działka o nr 858/3 o pow. 0, 0013 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
 
Należy podać cenę Netto, VAT, cenę Brutto dla każdej wyżej wymienionej działki  oraz wartość całego wykonania zadania.
Dla w/w działek nie ma sporządzonego MPZP.
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.     
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-01 13:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-05 11:00
Obwieszczenie RDOŚ

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 431.34 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-07-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-29 10:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-29 10:31
Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt

Załączniki:

Wniosek Plik doc 13.14 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-07-12
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-07-12 10:48
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-07-12 10:49
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.4464.1.2016
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi:
 
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2016-07-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-04 14:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-28 12:51
                                                                                                    
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na przeprowadzenie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-06-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-27 14:10
Obwieszczenie - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-06-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-15 10:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-15 10:35
N O T A T K A
z dnia 25.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

Załączniki:

notatka azbest.pdf Plik pdf 295.97 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-25 14:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-25 14:34
Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Sanocki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-24 13:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-24 13:43
IIiGG.271.8.2016                     Tyrawa Wołoska, 16.05.2016                                                                     
 
  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-05-16 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-05-16 13:39
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuje, iż dnia 25 maja 2016 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 pn. „WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TYRAWA WOŁOSKA”.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-10 12:43
N O T A T K A
z dnia 26.04.2016
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie usług geodezyjnych – podział nieruchomości”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-26
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-26 11:37
IIiGG.6872.1.2.2016                                  Tyrawa Wołoska, 2016.04.25
 
 
INFORMACJA
 
 
O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25 kwietnia 2016 roku o godz.830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-25
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-25 15:16
IIiGG.6872.1.1.2016                                    Tyrawa Wołoska, 2016.04.25
 
 
INFORMACJA
 
 
O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25 kwietnia 2016 roku o godz.830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-25
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-25 15:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 12:51:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.