Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 5 6 7 ... 13 
    Start programu „Rodzina 500 plus” Świadczenie wychowawcze
                        w Gminie Tyrawa  Wołoska

Program „Rodzina 500 plus” rusza za pół miesiąca. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu.  A także została uruchomiona infolinia Ministerstwa Rodziny.
 
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice
i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:
Podkarpackie 800 100 990
 
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet,  za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 
Realizatorem świadczenia w Gminie Tyrawa Wołoska będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.
Wnioski można będzie składać w  pokój nr 4 budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska 175 od 1 kwietnia 2016 roku w godz. 7.30 do 15.30 .
 
Dodatkowo w  miesiącu kwietniu 2016 roku w każdy poniedziałek wydłuża się godziny przyjmowania wniosków do godziny 17.00
 
Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 
 Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. I te rodziny oprócz wniosku składają oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym i oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej oraz inne dokumenty świadczące o utracie lub uzyskaniu dochodu . ( Ważne rodzina nie składa żadnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014 oraz zaświadczeń z Zus-u , Krus-u
o wysokości składki zdrowotnej te dane pozyskuje organ ) .

 
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
 
                                                                                                                                             Zródło : strona  MRPiPS
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2016-03-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-03-04
Publikujący -

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 23.02.2016 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-23
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2.2016                                                                      Tyrawa Wołoska, 2016.02.23

 

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 23.02.2016 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-23
Publikujący -

Ogłoszenie

 

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Tyrawa Wołoska:

-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9

-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie

-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0

-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

Działki te stanowią jeden kompleks i będą sprzedawane jako całość.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa wylotu ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem w ramach inwestycji pod nazwą: Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-16
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-16 12:02

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-16
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-16 12:04

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania części działki nr ew. 313, polegające na zlokalizowaniu Pomnika Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, przeniesionego z działki nr 600/2” w miejscowości Tyrawa wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-15 13:13

Komunikat inspektora Nadzoru Budowlanego

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-03
Publikujący -

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 354.40 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2016-01-26
Publikujący -

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

Tyrawa Wołoska:

- Działka nr 292/3 o pow. 0,5971 ha wpisana w KW KS1S/00036050/6

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-01-20
Publikujący -

 

                                                               OGŁOSZENIE

 

 

Wójt  Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model pojazdu P 244L o numerze rejestracyjnym RSA 31 WW

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-01-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o Decyzji w sprawie gazociągu

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2016-01-04
Publikujący -

 IIiGG.6733.4.2.2015                                                                   Tyrawa Wołoska, 30.12.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska,                 38-535 Tyrawa Wołoska zostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Przeniesienie pomnika funkcjonariuszy MO” z działki nr 600/2 na działkę nr 313 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-30
Publikujący -

IIiGG.6845.5.2015                                                                      Tyrawa Wołoska 2015-12-28

WYKAZ                                          

Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-30
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 29.12.2015r.

Przedmiot zamówienia: Przywrócenie do stanu pierwotnego, bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-29
Publikujący -
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania
obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Załączniki:

uchwała PKW z dnia 17.12.2015 r.pdf Plik pdf 990.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-12-21
Publikujący -

INFORMACJA O  DOFINANSOWANIU

USUWANIA WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. ,,Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”.

W związku z powyższym osoby fizyczne które dokonały wymiany pokrycia dachu z azbestu lub które planują wymianę pokrycia dachowego w 2016 r.,  mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia  związanego z usunięciem azbestu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

-  złożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska prawidłowo wypełnionego wniosku        o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu ( wzór wniosku do   pobrania na stronie  internetowej  www.tyrawa.pl w zakładce BIP-ogłoszenia lub w  Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr 26.

- określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji.

- nieruchomość ,  musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania  

  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Dofinansowanie obejmuje zbieranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2016 r.

Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 lutego 2016  roku  ( włącznie), do godziny 1500 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój Nr 15 (sekretariat).

   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone w roku 2016

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami , pokój nr 26  (II piętro), tel. (13) 46 56 922

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-21
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

        38-535 Tyrawa  Wołoska 175

         IIiGG.6733.3.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamia,  że w dniu 14.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Jolanty Mucha ul. Szybisko 30, 30-698 Krakówzostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-16
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 38-535 Tyrawa  Wołoska 175

 IIiGG.6733.2.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamia,  że w dniu 14.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Jolanty Mucha zam. ul.Szybisko 30, 30-698 Kraków zostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Budowa wylotu ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem” na dz. nr 280 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska w ramach inwestycji pn.: „Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-16
Publikujący -

IIiGG.271.5.10.1.2015                                                                

 

                                               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                           zaprasza

                                   do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

 

„Bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 13.14 KB
Załącznik Nr 2 Plik doc 13.23 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-15
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 10.12.2015r.

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-11
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-12-08
Publikujący -

INFORMACJA

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 7 grudnia 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-07
Publikujący -

INFORMACJA

O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 7 grudnia 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-07
Publikujący -

IIiGG.6840.4.2.2015                                                                                 Tyrawa Wołoska 2015.11.26

WYKAZ

      Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego  organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 31. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-27
Publikujący -

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

zaprasza do składania ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

w Gminie Tyrawa Wołoska

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 16.46 KB
Załącznik Nr 5 Plik doc 24.65 KB
Załącznik Nr 4 Plik doc 13.14 KB
Załącznik Nr 2 Plik doc 15.32 KB
Załącznik Nr 3 Plik doc 13.16 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-17
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 16.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2015-2016

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-11-16
Publikujący -

IIiGG.6840.3.5.2015                                                                     

INFORMACJA 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 9 listopada 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-11-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 22 kwietnia 2018r. 09:03:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.