Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 19 
OGŁOSZENIE
 
W związku z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w sytuacjach losowych oraz w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań, załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie drogą:
 • Telefoniczną nr telefonu – 13 46 56931
 • Elektroniczną – urzad@tyrawa.pl
 • Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 1817062/skrytka
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-03-19
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-03-19 11:03
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-03-19 11:06

KOMUNIKAT

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że uruchamia  telefoniczne poradnictwo psychologiczne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500-173-713 w godzinach pracy Centrum tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Ponadto informujemy, że z telefonicznej pomocy psychologicznej można skorzystać również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Sanoku.

1)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku, pod numerem telefonu: 13-46-31-671 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. Poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

2)      Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sanoku, pod numerem telefonu:                  13-46-56-390 w godzinach pracy Poradni tj. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłEwa Sieradzka - Kierownik GOPS2020-03-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-17 14:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-17 14:04
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 12:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 12:23
Zakończenie kwalifikacji wojskowej
W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz.423), tegoroczna kwalifikacja została zakończona w piątek, 13 marca 2020r., w związku z czym tracą ważność wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej przy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sanoku, wystawione przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  na dzień  25 marca 2020r.
                                                                                                                             
                                                                                                                              UG Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-16 16:11
INFORMACJA
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że od dnia 13 marca 2020 roku w związku z koronawirusem
NIE WYDAJEMY
worków na odpady komunalne i kodów kreskowych
oraz NIE PRZYJMUJEMY deklaracji.
Termin składania zostanie przesunięty i nie będą ponoszone konsekwencje.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
W dniu 20.03.2020 rok odebrane zostaną wszystkie odpady komunalne również te, które nie posiadają kodów kreskowych.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-03-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-12 13:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-03-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-12 13:31
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 
 

 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
 2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie, co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
  w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 9.000 zł i jest przeznaczona dla  dyscypliny sportowej: piłka nożna.
 2. Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w konkursie.
 3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w terminie do 6 marca 2020 r.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez ich otwierania.
 5. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu i jego dokładny adres.
 6. Termin realizacji zadań przewiduje się od 15 marca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-03-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-13 11:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 10:33

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

W związku z rosnącą w Polsce liczbą osób zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2 poniżej podajemy numery telefonów pod które należy dzwonić w przypadku pojawienia się objawów świadczących o możliwości zakażenia, tj. gorączki, kaszlu, duszności, trudności
w oddychaniu, bólu mięśni, zmęczenia:

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku: tel. 13 46 412 19,

SPZOZ w Sanoku Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: tel. 13 46 56 147, 13 46 56 245,

                                                                                                  13 46 56  246,

Transport sanitarny dla pacjentów z wirusem: tel. 13 46 56 100.

 

Apelujemy również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji

o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl,  gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

 

UG TYRAWA WOŁOSKA

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 14:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-11 14:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-03-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-05 11:08
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-03-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-05 11:10

INFORMACJA WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO NOWEMU KORONAWIRUSOWI WYWOŁUJĄCEMU CHOROBĘ COVID-19

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, należy zastosować się do poniższych zaleceń:

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%) - mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką  (natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu min. 60%) - zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa - jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem - jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniuzasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed możliwością przenoszenia epidemii należy śledzić komunikaty prasowe i telewizyjne w mediach publicznych w zakresie przenoszenia epidemii oraz przeciwdziałaniu jej rozpowszechnienia. Bieżące komunikaty zamieszczane są pod  nw. linkami:

https://gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

UG TYRAWA WOŁOSKA

 

Opracowano na podstawie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-03-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-03 07:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-03 08:11
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-28 12:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-28 12:42
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-28 12:44
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-02-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 07:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-21 10:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-02-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-13 08:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-05 10:48
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-14 07:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-01-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-03 12:12

Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne,

zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 1 630 278,00 PLN:

- 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 877 378,00 zł

- 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich –567 900,00 zł

- 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych - 185 000,00 zł

 

do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

 

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ngo.

 

Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 6 Rozporządzenia MRiRW tj. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200  lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl; m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl.

 

Program spotkania:

 • Rejestracja uczestników
 • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej)
 • Konsultacje indywidualne
Miejsca i termin spotkań:

Gmina

 

Termin

spotkania

Miejsce

 

Lutowiska

 

18.12.2019,

 

godz. 9.00-11.00

Urząd Gminy w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14

 

Czarna

 

18.12.2019,

 

godz. 11.30-13.30

Gminny Dom Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna

Ustrzyki Dolne

18.12.2019,

 

godz. 14.30-16.30

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Solina

19.12.2019,

 

godz. 09.00-11.00

Urząd Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

 

Olszanica

 

19.12.2019,

 

godz. 13.00-15.00

Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81

 

Sanok

 

20.12.2019,

 

godz. 09.00-11.00

Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Tyrawa

Wołoska

20.12.2019,

 

godz. 13.00-15.00

Gminny Ośrodek Kultury, 38-535 Tyrawa Wołoska 191

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-16 16:29
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-16 16:30
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-12-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-16 16:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2019-12-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-10 15:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2019-12-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-10 15:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-12-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-09 16:14
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:22

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 14:04
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 13:59
IiGG.271.42.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 19.11.2019r.
 
 
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (I partia- buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego ( I partia- buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska
w ilości 109,34 m3.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-11-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-19 15:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-26 15:24
Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.
Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie.
Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-11-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-13 09:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-13 09:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 12:57:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.