Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 15 

Załączniki:

obwieszczenie gazociąg.pdf Plik pdf 288.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-03-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-19 15:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-19 15:11


Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) Powiat Sanocki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie ustawy Starosta Sanocki ustalił w 2019 roku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkty zostały zlokalizowane w powiatowych i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez co najmniej cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

I. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Sanockiego udzielana będzie w trzech punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy 
w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn
, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki,- w godz. od 8.00 do 12.00

- w czwartki - w godz. od 15.45 do 19.45

3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym Nr 48 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30

II. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Sanockiego świadczone będzie 
w jednym punkcie, usytuowanym w lokalu biurowym Nr 44 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało Fundacji Honeste Vivere, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie przysługiwać osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 13 46 52 939 

Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

  1. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  2. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu ,
  3. nieodpłatną mediację,
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie obejmowało działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-03-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-16 09:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-24 13:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-03-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-15 09:57

IIiGG.271.7.2019.JH                                                                     Tyrawa Wołoska, 01.03.2019r.

I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna średniowymiarowego
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna średniowymiarowego (sosna S2b; dł. 1,25m) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w ilości: 75 mp ( 48,75 m3 ).

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna.

 

III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:

Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:

195,00 zł/m3 netto + 23 % VAT = 239,85 zł/m3 brutto

IV – Wadium

Wysokość wadium: 1 169,00 zł

Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 07.03.2019r. z dopiskiem odpowiednio:

„Wadium- sprzedaż drewna średniowymiarowego w m. Rozpucie ( sosna S2b )”

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-03-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 15:16
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:38
Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach: Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Tyrawa Wołoska.

Zwołuje Zebrania Wiejskie w celu dokonania wyborów, o których mowa w § 1:
1)  w Sołectwie Hołuczków na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1400 w świetlicy wiejskiej      w Hołuczkowie;
2)  w Sołectwie Rakowa na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej      w Rakowej;
3)  w Sołectwie Rozpucie na dzień 24 marca 2019 r. o godz. 1500 w świetlicy wiejskiej     w Rozpuciu;
4)  w Sołectwie Siemuszowa na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej     w Siemuszowej;
5)  w Sołectwie Tyrawa Wołoska na dzień 24 marca 2019 r. o godz. 1230 w Gminnym     Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak

Załączniki:

zarządzenie wybory sołtysów Plik pdf 1.04 MB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-27 15:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-27 15:32
INFORMACJA
 
ZMIANA W ORGANIZACJI CZASU PRACY URZĘDU GMINY
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
 
Uprzejmie informuję, że od dnia 04.03.2019 r. zmianie ulega czas pracy Urzędu Gminy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 25.02.2019 r.
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
w poniedziałki Urząd Gminy pracuje od godziny 7.30 do godziny 18.00 
natomiast w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00.
Godziny pracy Urzędu od wtorku do czwartku pozostają bez zmian, tj. 7.30 - 15.30.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-26 15:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 14:57

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY  TYRAWA WOŁOSKA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W

GMINNYM OŚRODKU KULTURY

W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

10 MARCA O GODZINIE 13:15

Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-02-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-25 09:04

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza wszystkich czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska
na spotkanie poświęcone omówieniu działalności bieżącej OSP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 marca 2019 r. ( Sobota )
na dolnej sali w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.

Rozpoczęcie spotkania o godzinie 1800.

Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-02-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 08:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 08:39
OGŁOSZENIE
 
WÓJT GMINY  TYRAWA WOŁOSKA
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEMUSZOWEJ
24 LUTEGO 2019 ( NIEDZIELA) O GODZINIE 11:00
 
Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-02-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-18 12:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-19 07:43
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 
  1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
  2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie , co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
    w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-11 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 15:00

IIiGG.271.6.2019.JH                                                                     Tyrawa Wołoska, 05.02.2019r.


I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (III partia: sosna, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (III partia: sosna, buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – około 30 m3

Buk – około 100 m3

Uwaga: Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu świadectw legalności pozyskania drewna przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-02-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-05 10:53
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-02-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-01 08:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-01 08:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-21 13:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-21 14:17
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-01-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-17 09:19

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska, prowadzi pracownik Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska Pan Janusz Burak.

Wszystkie uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska, w okresie zimowym 2018/2019, można zgłaszać od poniedziałku do piątku,  w godz. 730 - 1530 :

- osobiście – budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, II piętro, pok. 24,

- telefonicznie - pod nr (13) 46 569 37,

- e-mail: burakj@tyrawa.pl    

                                                                                   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 

                                                                                   Teresa Brzeżawska - Juszczak

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 10:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 10:24
IIiGG.271.4.2019.JH                                                         Tyrawa Wołoska, 14.01.2019r.

II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Rozpucie)
 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:39
IIiGG.271.5.2019.JH                             Tyrawa Wołoska, 14.01.2019 r.

III PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Rozpucie)
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:39
IIiGG.271.3.2019.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 14.01.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Hołuczków)
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-24 10:52
IIiGG.271.2.2019.JH               Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.

I PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości:
Jodła – 79,41 m3
Buk – 22,80 m3

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 13:00
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 12:45
IIiGG.6840.1.11.2018.JH                                                            Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.
 
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza rokowania na sprzedaż działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 08:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-08 14:17

IIiGG.271.1.2019.JH                              Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.


II PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości:

Sosna - 69,62 m3

Jodła - 64,67m3

Buk - 50,19 m3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 12:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 12:47

IIiGG.271.27.2018.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 17.12.2018r.

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-17 14:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-31 14:18

IIiGG.6850.1.1.2018.JH                                                   Tyrawa Wołoska, 07.12.2018r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do użyczenia

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-30 15:02
N O T A T K A
z dnia 29.11.2018r.  
„Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-29 11:23
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-27 13:53
N O T A T K A
z dnia 14.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-14
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-14 13:43
IIiGG.271.24.2018.JH                                     Tyrawa Wołoska, 08.11.2018r.
                                                                                 
   
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-11-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-08 10:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-15 14:51
IIiGG.271.23.2018.ED                                                   Tyrawa Wołoska, 2018-11-06

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-06
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:43
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:48
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2019r. 22:48:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.