Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-03-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-15 09:57

IIiGG.271.7.2019.JH                                                                     Tyrawa Wołoska, 01.03.2019r.

I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna średniowymiarowego
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna średniowymiarowego (sosna S2b; dł. 1,25m) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w ilości: 75 mp ( 48,75 m3 ).

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna.

 

III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:

Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:

195,00 zł/m3 netto + 23 % VAT = 239,85 zł/m3 brutto

IV – Wadium

Wysokość wadium: 1 169,00 zł

Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 07.03.2019r. z dopiskiem odpowiednio:

„Wadium- sprzedaż drewna średniowymiarowego w m. Rozpucie ( sosna S2b )”

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-03-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 15:16
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:38
Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach: Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Tyrawa Wołoska.

Zwołuje Zebrania Wiejskie w celu dokonania wyborów, o których mowa w § 1:
1)  w Sołectwie Hołuczków na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1400 w świetlicy wiejskiej      w Hołuczkowie;
2)  w Sołectwie Rakowa na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej      w Rakowej;
3)  w Sołectwie Rozpucie na dzień 24 marca 2019 r. o godz. 1500 w świetlicy wiejskiej     w Rozpuciu;
4)  w Sołectwie Siemuszowa na dzień 17 marca 2019 r. o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej     w Siemuszowej;
5)  w Sołectwie Tyrawa Wołoska na dzień 24 marca 2019 r. o godz. 1230 w Gminnym     Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak

Załączniki:

zarządzenie wybory sołtysów Plik pdf 1.04 MB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-27 15:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-27 15:32
INFORMACJA
 
ZMIANA W ORGANIZACJI CZASU PRACY URZĘDU GMINY
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
 
Uprzejmie informuję, że od dnia 04.03.2019 r. zmianie ulega czas pracy Urzędu Gminy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 25.02.2019 r.
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
w poniedziałki Urząd Gminy pracuje od godziny 7.30 do godziny 18.00 
natomiast w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00.
Godziny pracy Urzędu od wtorku do czwartku pozostają bez zmian, tj. 7.30 - 15.30.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-26 15:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 14:57

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza wszystkich czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska
na spotkanie poświęcone omówieniu działalności bieżącej OSP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 marca 2019 r. ( Sobota )
na dolnej sali w budynku GOK w Tyrawie Wołoskiej.

Rozpoczęcie spotkania o godzinie 1800.

Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-02-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 08:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-01 08:39

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY  TYRAWA WOŁOSKA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W

GMINNYM OŚRODKU KULTURY

W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

10 MARCA O GODZINIE 13:15

Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-02-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-25 09:04
OGŁOSZENIE
 
WÓJT GMINY  TYRAWA WOŁOSKA
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEMUSZOWEJ
24 LUTEGO 2019 ( NIEDZIELA) O GODZINIE 11:00
 
Wójt Gminy
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-02-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-18 12:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-19 07:43
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 
  1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
  2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie , co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
    w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-11 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 15:00

IIiGG.271.6.2019.JH                                                                     Tyrawa Wołoska, 05.02.2019r.


I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (III partia: sosna, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (III partia: sosna, buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – około 30 m3

Buk – około 100 m3

Uwaga: Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu świadectw legalności pozyskania drewna przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-02-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-05 10:53
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-02-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-01 08:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-01 08:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-21 13:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-21 14:17
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-01-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-17 09:19

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska, prowadzi pracownik Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska Pan Janusz Burak.

Wszystkie uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska, w okresie zimowym 2018/2019, można zgłaszać od poniedziałku do piątku,  w godz. 730 - 1530 :

- osobiście – budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, II piętro, pok. 24,

- telefonicznie - pod nr (13) 46 569 37,

- e-mail: burakj@tyrawa.pl    

                                                                                   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 

                                                                                   Teresa Brzeżawska - Juszczak

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-01-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 10:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 10:24
IIiGG.271.5.2019.JH                             Tyrawa Wołoska, 14.01.2019 r.

III PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Rozpucie)
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:39
IIiGG.271.4.2019.JH                                                         Tyrawa Wołoska, 14.01.2019r.

II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Rozpucie)
 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 13:39
IIiGG.271.3.2019.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 14.01.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Hołuczków)
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 15:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-24 10:52

IIiGG.271.1.2019.JH                              Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.


II PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości:

Sosna - 69,62 m3

Jodła - 64,67m3

Buk - 50,19 m3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 12:55
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 12:47
IIiGG.6840.1.11.2018.JH                                                            Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.
 
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza rokowania na sprzedaż działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 08:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-08 14:17
IIiGG.271.2.2019.JH               Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.

I PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska w następującej ilości:
Jodła – 79,41 m3
Buk – 22,80 m3

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 13:00
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-14 12:45

IIiGG.271.27.2018.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 17.12.2018r.

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, jodła, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej
w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-17 14:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-31 14:18

IIiGG.6850.1.1.2018.JH                                                   Tyrawa Wołoska, 07.12.2018r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do użyczenia

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-30 15:02
N O T A T K A
z dnia 29.11.2018r.  
„Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-29 11:23
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-27 13:53
N O T A T K A
z dnia 14.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-14
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-14 13:43
IIiGG.271.24.2018.JH                                     Tyrawa Wołoska, 08.11.2018r.
                                                                                 
   
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-11-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-08 10:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-15 14:51
IIiGG.271.23.2018.ED                                                   Tyrawa Wołoska, 2018-11-06

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-06
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:43
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:48
IIiGG.271.22.2018.ED                                                          Tyrawa Wołoska, 2018-10-30
                                                                                 
                                              
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-10-30
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:11
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:14

IIiGG.271.21.2018.JH                              Tyrawa Wołoska, 24.10.2018r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej

na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny

z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska,

Tyrawa Wołoska 175,

38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl

 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska, stanowiących mienie wiejskie wsi Rozpucie (dz. nr ewid. 118, 611 w m. Rozpucie) oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.

Szczegółowy zakres prac:

1.    Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy sukcesywnie. Zakres usług do wykonania, termin realizacji oraz lokalizacja, będzie uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego (sołtysa lub z inną wyznaczoną osobą). Odbiór ilościowo- jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego. Protokół odbioru, świadectwo legalności pozyskania drewna jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.

2.    Realizacja zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna nie może powodować uszkodzeń drzew stojących, powyżej 5% drzew na powierzchni objętej usługą.

3.    Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na powierzchni na której wykonywana jest usługa i pozostawienie uporządkowanej powierzchni po zakończeniu pracy.

4.    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących przepisów:

-        ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1629 z późn. zm.) –
w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

-        Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),

-        Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)

-        wszyscy pracownicy nie posiadający w ubraniach roboczych wstawek w kolorze jaskrawym np. pomarańczowych zobowiązani są używać kamizelek odblaskowych.

 

5.    Zakres zamówienia przewiduje wykonanie usługi, polegającej na pozyskaniu i zrywce drewna z działek mienie wiejskiego nr 118, 611 położonych w miejscowości Rozpucie oraz jego transport na skład autobierny wskazany przez sołtysa wsi (do 1,8 km loco skład).

Gatunek drewna do pozyskania: sosna, jodła, buk.

Szacowana masa drewna do pozyskania: około 1100 m3 (łącznie drewno wielkowymiarowe oraz drewno stosowe), w tym szacuje się:

- ok 70%- drewno wielkowymiarowe,

- ok. 30%- drewno stosowe.

Podana ilość drewna do pozyskania i zerwania, przewidziana do realizacji w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i może ulec zmianie w granicach ±25% bez konieczności zawierania nowej umowy.

6.    Termin wykonania zadania szacuje się na dzień 30.04.2019r. Wszelkie zmiany terminu wykonania prac będą wymagały pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz sporządzenia stosownych aneksów do umowy.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-10-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-25 10:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-08 09:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 05:01:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.