Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XVII/90/2020
UCHWAŁA NR XVII/90/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi segregowanymi w następującej wysokości:

1) 16,36 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 60 l;

2) 32,73 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l;

3) 65,45 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 240 l;

4) 300,00 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 1100 l.

2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi niesegregowanymi w następującej wysokości:

1) 32,72 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 60 l;

2) 65,46 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l;

3) 130,90 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 240 l;

4) 600,00 zł za jednorazowy wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 1100 l.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 uwzględnia podatek VAT, koszty transportu oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2

1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 100 zł za 1m3.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 uwzględnia podatek VAT, koszty transportu oraz koszty unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-25 15:26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:26
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 30 października 2020r. 08:00:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.