Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - notatka z wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę wyposażenia.pdf do treści 2019-08-06 08:18 Paweł Malarczuk
Dodano plik - notatka - termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wyposażenie sal.docx do treści 2019-07-29 12:22 Paweł Malarczuk
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-07-22 17:22 Paweł Malarczuk Podgląd treści
Dodano plik - zapytanie ofertowe OC.271.3.2019 - sprzedaz i dostawa wyposażenia do budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu.pdf do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Dodano plik - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego OC.271.3.2019 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Dodano plik - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego OC.271.3.2019-oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.docx do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Dodano plik - załącznik nr 3 do zapytania OC.271.3.2019 - wzór umowy.docx do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Dodano plik - załącznik nr 2 do zapytania OC.271.3.2019 - przedmiot zamówienia.docx do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Dodano plik - załącznik nr 1 do zapytania OC.271.3.2019 - formularz ofertowy.docx do treści 2019-07-22 17:21 Paweł Malarczuk
Utworzono treść 2019-07-22 17:20 Paweł Malarczuk Podgląd treści
powrót