Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA.docx do treści 2021-02-16 15:15 Admin Administrator
Dodano plik - 2 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM.docx do treści 2021-02-16 15:15 Admin Administrator
Dodano plik - 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.docx do treści 2021-02-16 15:15 Admin Administrator
Dodano plik - 3 OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.docx do treści 2021-02-16 15:15 Admin Administrator
Dodano plik - 5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx do treści 2021-02-16 15:15 Admin Administrator
Usunięto plik - formularz ubiegania się o pomoc.doc z treści 2021-02-16 15:07 Admin Administrator
Usunięto plik - _Wniosek_o_dofinansowanie.doc z treści 2021-02-16 15:07 Admin Administrator
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
2021-02-16 15:06 Admin Administrator Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-11-20 13:44 Admin Administrator Podgląd treści
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2019-11-20 13:42 Admin Administrator Podgląd treści
powrót