Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-04-25 09:44 Admin Administrator Podgląd treści
Dodano plik - Wzór sprawozdania dla ofert złożonych od dnia 1.03.2019 r..docx do treści 2019-04-25 09:40 Paweł Malarczuk
Dodano plik - Wzór oświadczenia.docx do treści 2019-04-25 09:40 Paweł Malarczuk
Dodano plik - Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego (art. 19a) od dnia 1.03.2019 r. .docx do treści 2019-04-25 09:40 Paweł Malarczuk
Dodano plik - inforacja o dokumentach do oferty.docx do treści 2019-04-25 09:40 Paweł Malarczuk
Utworzono treść 2019-04-25 09:37 Paweł Malarczuk Podgląd treści
powrót