Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” na dz. nr: 39, 17 w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 2
                                                Tyrawa Wołoska, 2019-09-05
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 2 dz. nr 39 i 17 ”
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
1. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zwana dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Tyrawa Wołoska wybiera w dniu 5 września 2019r., ofertę Wykonawcy:
„INSTAL – PROJEKT”
Krzysztof Uliasz
Cergowa 194
38-450 Dukla
Jako ofertę najkorzystniejszą w toczącym się postępowaniu.
Oferta w/w Wykonawcy jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ najwyższą liczbę punktów w kryteriach ofert: „Cena brutto oferty” , „Okres gwarancji”
2. W wyznaczonym terminie i w wyznaczony sposób wpłynęły cztery (4) oferty od Wykonawców:
Nr oferty Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy
1. Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o.
 
ul. Słowackiego 20,
35-060 Rzeszów
2. Firma Elektryczna i Techniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48,
33-318 Gródek nad Dunajcem
3. F.H.U „ALMAX”
Aneta Liwosz
ul. Szczepana 11,
38-457 Świerzowa
4. „INSTAL – PROJEKT”
Krzysztof Uliasz
Cergowa 194, 38-450 Dukla
3. Punktacja oferty dla kryteriów określonych w SIWZ:
a) Wartości wskazane przez Wykonawcę dla poszczególnych kryteriów:
Nr oferty Firmy (nazwa) lub adres nazwisko oraz adres wykonawcy Oferowana cena brutto (60 %) Okres gwarancji
(40%)
1. Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 20,
35-060 Rzeszów
 
318.162,87 zł 60 miesięcy
2. Firma Elektryczna i Techniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48,
33-318 Gródek nad Dunajcem
240.000,00 zł 60 miesięcy
3. F.H.U „ALMAX”
Aneta Liwosz
ul. Szczepana 11,
38-457 Świerzowa
194.490,00 zł 60 miesięcy
4. „INSTAL – PROJEKT”
Krzysztof Uliasz
Cergowa 194, 38-450 Dukla
168.889,04 zł 60 miesięcy
 
b) Punktacja przyznana Wykonawcy:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Oferowana cena Okres gwarancji Suma punktów
1. Elektromontaż
Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 20,
35-060 Rzeszów
32 pkt 40 pkt 72 pkt
2. Firma Elektryczna i Techniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48,
33-318 Gródek nad Dunajcem
42 pkt 40 pkt 82 pkt
3. F.H.U „ALMAX”
Aneta Liwosz
ul. Szczepana 11,
38-457 Świerzowa
52 pkt 40 pkt 92 pkt
4. „INSTAL – PROJEKT”
Krzysztof Uliasz
Cergowa 194, 38-450 Dukla
60 pkt 40 pkt 100 pkt
 
W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca ani żadna oferta nie została odrzucona.
4. Zamawiający informuje, że nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 4)-7) ustawy Pzp.
5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego, można zawrzeć w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego termin podpisania umowy zostanie ustalony telefonicznie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o. ul. Słowackiego 20,35-060 Rzeszów (e-mail: j.lewinski@eletromontaz.com.pl);
  2. Firma Elektryczna i Techniczna Kamil Jasiński Przydonica 48,  33-318 Gródek nad Dunajcem (e-mail: feit.kamil@onet.pl;
  3. F.H.U „ALMAX” Aneta Liwosz ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa (e-mail: almax.krosno@wp.pl);
  4. „INSTAL – PROJEKT” Krzysztof Uliasz Cergowa 194, 38-450 Dukla (e-mail: instalprojekt@interia.pl);
  5. Tablica ogłoszeń UG Tyrawa Wołoska
  6. Strona internetowa UG Tyrawa Wołoska – ww.bip.tyrawa.pl
  7.  A/a.


Data dodania: 2019-09-05 10:35

[powrot do treści ogłoszenia]
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-10-08
data dodania: 2020-10-08
data dodania: 2020-09-15
data dodania: 2020-08-07
data dodania: 2020-08-07
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-12-03
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2020r. 17:55:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.