Wynik ogłoszenia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska


Data dodania: 2017-12-14 10:13

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy 26.65 KbPlik doc
2. Informacja zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) 578.90 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o grupie kapitałowej 15.38 KbPlik doc
4. Ośwoadczenie z art 25a ust 1Pzp 21.25 KbPlik doc
5. Ośwoadczenie z art 25a ust 1Pzp - wykluczenia 21.67 KbPlik doc
6. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9.37 MBPlik pdf
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 98.50 KbPlik doc
8. Wykaz sprzętu 60.00 KbPlik doc
9. Wykaz uslug 118.50 KbPlik doc
10. Wzór umowy 41.22 KbPlik doc