Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZMIANY:
2014-06-10 11:47:25: Dodano plik zwiadomienie o wyborze oferty.pdf
2014-06-05 10:26:24: Dodano plik zał. nr 5b wzór umowy.docx
Więcej >>>
2014-06-03 14:26:44: Dodano plik Zawiadomienie o zapytaniu do siwz.pdf
2014-05-22 15:17:23: utworzono dokument

  Tyrawa Wołoska: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 173872 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 134621122, faks 134621122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka sektora finansów publicznych - Szkoła Publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów o powierzchni 200 m2 przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej 138, w celu realizacji projektu pn. Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska według dokumentacji projektowych autorstwa mgr inż. arch. Michała Matejczyka, up. Techniczne w budownictwie w specjalności architektonicznej nr 2-11-SLOKK stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: 1) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewnej typu np. ECO-PLAY wraz z położeniem obrzeży i przygotowaniem podłoża o pow. 135,00 m2 i grubości 6 cm. 2) Trawników darniowych 65 m2 3) Ogrodzenia w kolorze zielonym wraz z furtką - 60 mb.1.2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z zakotwieniem w gruncie: 1) Zestaw zabawowy np. Konik polny Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 4,2 x 3,9 cm Strefa funkcjonowania 7,0 x 6,9 cm Wysokość maksymalna ~2,43 cm Wysokość podestów: 0,9 cm Głębokość posadowienia -50 cm Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 cm W skład zestawu wchodzi podest wys. 90 cm oraz 2 niskie obrotowe podesty (piruet), pochwyt wejściowy, zjeżdżalnia rurowa, rampa linowa prosta, drabinka wejściowa, nogi mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych. 2) Zestaw zabawowy np. Pszczółka Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 376 x 265 cm Strefa funkcjonowania 623 x 565 cm Wysokość maksymalna ~318 cm Wysokość podestów: 123 cm Głębokość posadowienia -70 cm Wysokość swobodnego upadku <= 123 cm W skład zestawu wchodzi m.inn. podest wys. 123 cm, ścianka wspinaczkowa, duży ślizg rurowy, zjeżdżalnia i domek wewnątrz pszczoły z wejściem w kształcie plastra miodu. Nogi, ułożone jak drabinka, mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych 3) Huśtawka wahadłowa 2 osobowa. Dane techniczne -Urządzenie trudnodostępne -Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m - Strefa funkcjonowania 7,4 x 3,2 m - Wysokość maksymalna 2,4 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=1,4 m - 2 siodełka kubełkowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. 4) Karuzela. Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia Ø1,5 m - Wysokość maksymalna ~ 0,8 m - Wysokość podestów 0,1 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=0,8 m - platforma z blachy aluminiowej antypoślizgowej Ø1,5 m mocowanej do konstrukcji z kątowników stalowych ocynkowanych, system ułożyskowania bezobsługowy, pałąki stalowe Ø 34x2,5 mm cynkowane i malowane. 5) Bujak na sprężynie 2 szt. (2 różne zwierzątka) Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Urządzenie łatwodostępne - Wymiary ± 770 x 550 - Ø 170 x 360 mm - Wysokość maksymalna ~ 1,0 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 m 6) Ławka stalowo-drewniana bez oparcia 2 szt. - Wymiary: 0,8 x 1,70 m - Wysokość: max 0,9 m 7) Kosz na śmieci o konstrukcji drewnianej z wkładem stalowym. - Wymiary: 0,6x0,6 m - Wysokość: 0,6 m - Posadowienie na płycie betonowej grubości 7 cm. 8) Tablica Informacyjna z regulaminem placu - Gabaryty 0,9 x 0,1m - Wysokość maksymalna 1,5 m Uwaga: wysokość montażu tablicy dostosować do wzrostu grupy wiekowej użytkowników placu zabaw. Część II: Dostarczane meble, zabawki, materiały dydaktyczne i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) zamawiającemu wraz dostarczonymi artykułami. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowy sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie, rolety okienne, zabawki i pomoce dydaktyczne, komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, artykuły plastyczne potrzebne do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, komplet wyposażenia zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz sprzęt interaktywny, audiowizualny i tablice interaktywne. Powyższy sprzęt został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.

 Tyrawa Wołoska: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Numer ogłoszenia: 173872 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 134621122, faks 134621122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka sektora finansów publicznych - Szkoła Publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów o powierzchni 200 m2 przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej 138, w celu realizacji projektu pn. Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska według dokumentacji projektowych autorstwa mgr inż. arch. Michała Matejczyka, up. Techniczne w budownictwie w specjalności architektonicznej nr 2-11-SLOKK stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: 1) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewnej typu np. ECO-PLAY wraz z położeniem obrzeży i przygotowaniem podłoża o pow. 135,00 m2 i grubości 6 cm. 2) Trawników darniowych 65 m2 3) Ogrodzenia w kolorze zielonym wraz z furtką - 60 mb.1.2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z zakotwieniem w gruncie: 1) Zestaw zabawowy np. Konik polny Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 4,2 x 3,9 cm Strefa funkcjonowania 7,0 x 6,9 cm Wysokość maksymalna ~2,43 cm Wysokość podestów: 0,9 cm Głębokość posadowienia -50 cm Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 cm W skład zestawu wchodzi podest wys. 90 cm oraz 2 niskie obrotowe podesty (piruet), pochwyt wejściowy, zjeżdżalnia rurowa, rampa linowa prosta, drabinka wejściowa, nogi mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych. 2) Zestaw zabawowy np. Pszczółka Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 376 x 265 cm Strefa funkcjonowania 623 x 565 cm Wysokość maksymalna ~318 cm Wysokość podestów: 123 cm Głębokość posadowienia -70 cm Wysokość swobodnego upadku <= 123 cm W skład zestawu wchodzi m.inn. podest wys. 123 cm, ścianka wspinaczkowa, duży ślizg rurowy, zjeżdżalnia i domek wewnątrz pszczoły z wejściem w kształcie plastra miodu. Nogi, ułożone jak drabinka, mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych 3) Huśtawka wahadłowa 2 osobowa. Dane techniczne -Urządzenie trudnodostępne -Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m - Strefa funkcjonowania 7,4 x 3,2 m - Wysokość maksymalna 2,4 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=1,4 m - 2 siodełka kubełkowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. 4) Karuzela. Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia Ø1,5 m - Wysokość maksymalna ~ 0,8 m - Wysokość podestów 0,1 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=0,8 m - platforma z blachy aluminiowej antypoślizgowej Ø1,5 m mocowanej do konstrukcji z kątowników stalowych ocynkowanych, system ułożyskowania bezobsługowy, pałąki stalowe Ø 34x2,5 mm cynkowane i malowane. 5) Bujak na sprężynie 2 szt. (2 różne zwierzątka) Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Urządzenie łatwodostępne - Wymiary ± 770 x 550 - Ø 170 x 360 mm - Wysokość maksymalna ~ 1,0 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 m 6) Ławka stalowo-drewniana bez oparcia 2 szt. - Wymiary: 0,8 x 1,70 m - Wysokość: max 0,9 m 7) Kosz na śmieci o konstrukcji drewnianej z wkładem stalowym. - Wymiary: 0,6x0,6 m - Wysokość: 0,6 m - Posadowienie na płycie betonowej grubości 7 cm. 8) Tablica Informacyjna z regulaminem placu - Gabaryty 0,9 x 0,1m - Wysokość maksymalna 1,5 m Uwaga: wysokość montażu tablicy dostosować do wzrostu grupy wiekowej użytkowników placu zabaw. Część II: Dostarczane meble, zabawki, materiały dydaktyczne i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) zamawiającemu wraz dostarczonymi artykułami. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowy sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie, rolety okienne, zabawki i pomoce dydaktyczne, komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, artykuły plastyczne potrzebne do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, komplet wyposażenia zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz sprzęt interaktywny, audiowizualny i tablice interaktywne. Powyższy sprzęt został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 37.53.52.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Część I. Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów; 2 000,00 - dwa tysiące złotych Część II - Dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych 1 000,00 jeden tysiąc złotych
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnienia ten warunek, jeśli złoży on stosowne oświadczenie. - zał.nr.2 - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Część I:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) porównywalne pod względem złożoności z niniejszym zamówieniem tj. polegające na wykonaniu co najmniej 2 placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną (CPV 45212220-4) o podobnym rozmiarze rzeczowym i wartości nie mniejszej niż wartość brutto podana w ofercie. Część II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnienia ten warunek, jeśli złoży on stosowne oświadczenie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Część I: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-architektonicznej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Część II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnienia ten warunek, jeśli złoży on stosowne oświadczenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Część I: Dokumentację techniczną, w której wskazane będzie, w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia zostały wyprodukowane ( powinna być tam zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i lista zalecanych części zamiennych) 2. Instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, 3. Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 4.Certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu i nawierzchni bezpiecznej z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177. Część II:Dostarczane meble, zabawki, materiały dydaktyczne i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) zamawiającemu wraz dostarczonymi artykułami.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umów zawarto we wzorach, które stanowią załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: - Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w razie jej niezachowania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku powstania udokumentowanego braku środków finansowych pochodzących z przyznanej pomocy finansowej lub ich zmniejszenie. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez strony a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi zapytania ofertowego. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. c) jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy; 4) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 5) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 6) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 7) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. e) Każde ze wskazanych w lit. a - d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 8) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 10) Zmiana zasad dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia; 11) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Kierownik budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyrawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro projektu - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 177.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro projektu - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 177.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska złożonego w ramach naboru 1-9.1.1-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów o powierzchni 200 m2 przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej 138, w celu realizacji projektu pn. Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska według dokumentacji projektowych autorstwa mgr inż. arch. Michała Matejczyka, up. Techniczne w budownictwie w specjalności architektonicznej nr 2-11-SLOKK stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: 1) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewnej typu np. ECO-PLAY wraz z położeniem obrzeży i przygotowaniem podłoża o pow. 135,00 m2 i grubości 6 cm. 2) Trawników darniowych 65 m2 3) Ogrodzenia w kolorze zielonym wraz z furtką - 60 mb.1.2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z zakotwieniem w gruncie: 1) Zestaw zabawowy np. Konik polny Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 4,2 x 3,9 cm Strefa funkcjonowania 7,0 x 6,9 cm Wysokość maksymalna ~2,43 cm Wysokość podestów: 0,9 cm Głębokość posadowienia -50 cm Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 cm W skład zestawu wchodzi podest wys. 90 cm oraz 2 niskie obrotowe podesty (piruet), pochwyt wejściowy, zjeżdżalnia rurowa, rampa linowa prosta, drabinka wejściowa, nogi mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych. 2) Zestaw zabawowy np. -Pszczółka Dane techniczne: Grupa wiekowa do 13 lat Urządzenie trudnodostępne Gabaryty urządzenia 376 x 265 cm Strefa funkcjonowania 623 x 565 cm Wysokość maksymalna ~318 cm Wysokość podestów: 123 cm Głębokość posadowienia -70 cm Wysokość swobodnego upadku <= 123 cm W skład zestawu wchodzi m.inn. podest wys. 123 cm, ścianka wspinaczkowa, duży ślizg rurowy, zjeżdżalnia i domek wewnątrz pszczoły z wejściem w kształcie plastra miodu. Nogi, ułożone jak drabinka, mogą spełniać rolę ślizgów rurowych i drążków gimnastycznych 3) Huśtawka wahadłowa 2 osobowa. Dane techniczne -Urządzenie trudnodostępne -Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m - Strefa funkcjonowania 7,4 x 3,2 m - Wysokość maksymalna 2,4 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=1,4 m - 2 siodełka kubełkowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. 4) Karuzela. Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Gabaryty urządzenia Ø1,5 m - Wysokość maksymalna ~ 0,8 m - Wysokość podestów 0,1 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <=0,8 m - platforma z blachy aluminiowej antypoślizgowej Ø1,5 m mocowanej do konstrukcji z kątowników stalowych ocynkowanych, system ułożyskowania bezobsługowy, pałąki stalowe Ø 34x2,5 mm cynkowane i malowane. 5) Bujak na sprężynie 2 szt. (2 różne zwierzątka) Dane techniczne: - Grupa wiekowa do 13 lat - Urządzenie łatwodostępne - Wymiary ± 770 x 550 - Ø 170 x 360 mm - Wysokość maksymalna ~ 1,0 m - Głębokość posadowienia -0,7 m - Wysokość swobodnego upadku <= 0,9 m 6) Ławka stalowo-drewniana bez oparcia 2 szt. - Wymiary: 0,8 x 1,70 m - Wysokość: max 0,9 m 7) Kosz na śmieci o konstrukcji drewnianej z wkładem stalowym. - Wymiary: 0,6x0,6 m - Wysokość: 0,6 m - Posadowienie na płycie betonowej grubości 7 cm. 8) Tablica Informacyjna z regulaminem placu - Gabaryty 0,9 x 0,1m - Wysokość maksymalna 1,5 m Uwaga: wysokość montażu tablicy dostosować do wzrostu grupy wiekowej użytkowników placu zabaw..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 37.53.52.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczane meble, zabawki, materiały dydaktyczne i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) zamawiającemu wraz dostarczonymi artykułami. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowy sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie, rolety okienne, zabawki i pomoce dydaktyczne, komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, artykuły plastyczne potrzebne do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej, komplet wyposażenia zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz sprzęt interaktywny, audiowizualny i tablice interaktywne. Powyższy sprzęt został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.00.00-6, 32.32.20.00-6, 32.30.00.00-6, 30.21.31.00-6, 39.10.00.00-3, 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 39.50.00.00-7, 39.13.00.00-2, 37.00.00.00-8, 37.82.21.00-7, 30.19.00.00-7, 37.40.00.00-2, 37.51.00.00-6, 30.19.76.00-2, 37.82.10.00-9, 44.81.23.00-8, 39.70.00.00-9, 35.11.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Data składania ofert:
2014-06-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-06-06 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłChowaniec Jan 2014-05-22 08:00:00
PublikującyPaweł Malarczuk 2014-05-22 15:17:23
Modyfikował(a) Paweł Malarczuk 2014-06-10 11:47:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ.pdf 371.17 KbPlik pdf
2. zal. 1 formularz ofertowy.doc 4.01 MBPlik doc
3. zal. 2 oswiadczenie art 22 ust 1.doc 4.00 MBPlik doc
4. zal. 3 oswiadczenie art 24 ust 1.doc 4.00 MBPlik doc
5. zal. 4 wzory dokumentow dotyczacych grupy kapitalowej;.doc 4.00 MBPlik doc
6. zal. nr 5a wzor umowy.docx 87.35 KbPlik doc
7. zał. nr 5b wzór umowy 83.75 KbPlik doc
8. zal. 6 wykaz wykonanych robot.doc 4.01 MBPlik doc
9. zal. 7 opis przedmiotu zamowienia.docx 5.78 MBPlik doc
10. zal. 8 formularz cenowy.docx 5.76 MBPlik doc
11. zal. 10 wykaz osob.doc 4.01 MBPlik doc
12. zal. 11 oswiadczenie.doc 4.00 MBPlik doc
13. Projekt techniczny.pdf 5.59 MBPlik pdf
14. Specyfikacja Techniczna.pdf 109.67 KbPlik pdf
15. Przedmiar.pdf 446.10 KbPlik pdf
16. Rys 01 - projekt zagospodarowania terenu placu zabaw.pdf 670.27 KbPlik pdf
17. Rys 02 - rzut placu zabaw.pdf 677.93 KbPlik pdf
18. Rys 03 - wizualizacje placu zabaw.pdf 1.04 MBPlik pdf
19. Zawiadomienie o zapytaniu do siwz 36.91 KbPlik pdf
20. zawiadomienie o wyborze oferty 837.89 KbPlik pdf

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-03-12
data dodania: 2018-02-15
data dodania: 2018-02-15
data dodania: 2018-02-15
data dodania: 2018-02-15
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 18:16:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.