Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2022-08-18 13:47:01: Dodano plik SWZ plus załaczniki od 1-8.docx
2022-08-18 13:47:01: Dodano plik przedmiar.zip
Więcej >>>
2022-08-18 13:47:01: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 1. Określenie Przedmiotu Zamówienia:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Zamówienie obejmuje wykonanie w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”:
 1. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 151 w miejscowości Hołuczków,
 2. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 163/4, 161/4 w miejscowości Hołuczków,
 3. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 266 w miejscowości Hołuczków
 4. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 180 w miejscowości Rakowa,
 5. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 30 w miejscowości Rakowa,
 6. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 128 w miejscowości Rozpucie,
 7. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 235 w miejscowości Siemuszowa,
 8. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 360 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
 9. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1093/4, 1099 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
 10. Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 166/3, 169/5 w miejscowości Tyrawa Wołoska
Data składania ofert:
2022-09-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDomaradzki Krystian 2022-08-18 13:45:00
PublikującyBożena Jasińska 2022-08-18 13:45:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2022-08-18 13:47:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 148.83 KbPlik pdf
2. przedmiar 2.08 MBPlik zip
3. SWZ plus załaczniki od 1-8. 221.78 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-08-08 15:28:17: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_8_wykaz_robot.docx
Więcej >>>
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_7_wzor_umowy.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_5_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie....docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_podwykonawcach.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_2a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik specyfikacja_warunkow_zamowienia.docx
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik PFU_Tyrawa_Woloska.pdf
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik ogoszenie o zamˇwieniu.pdf
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik Koncepcja_instalacji_Tyrawa_Woloska.pdf
2022-08-08 12:52:33: Dodano plik 3_Tyrawa_Woloska_rys_3.pdf
2022-08-08 12:52:32: Dodano plik 2_Tyrawa_Woloska_rys_2.pdf
2022-08-08 12:52:32: Dodano plik 1_Tyrawa_Woloska_rys_1.pdf
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz musi być zgodna z art.29-31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę.
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.
Ponadto w zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentów:
-     projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,
-     dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów,
-     instrukcje eksploatacji obiektów,
-     instrukcje BHP,
-     inne opracowania, zgody i dokumenty wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
-     uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli nieruchomości (gdy będą konieczne),
-     wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania inwestycji do użytkowania,
-     wycena obiektowa w podziale na obiekty umożliwiającą przyjęcie przez Zamawiającego inwestycji na stan środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego.
 
Wykonawca wykona projekty umożliwiające wykonanie robót.
Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności:
-     projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami
-     projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami
-     projekt przyłącza elektrycznego oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni ścieków,
-     projekt odtworzenia nawierzchni,
-     operat wodnoprawny – jeśli będzie wymagany,
-     decyzja środowiskowa,
-     decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-     inne opracowania o których mowa powyżej.
Termin składania wniosków:
2022-08-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-08-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2022-08-05 12:48:00
PublikującyMichał Kocunik 2022-08-08 12:49:00
Modyfikował(a) Michał Kocunik 2022-08-08 15:28:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 1_Tyrawa_Woloska_rys_1 1.55 MBPlik pdf
2. 2_Tyrawa_Woloska_rys_2 694.49 KbPlik pdf
3. 3_Tyrawa_Woloska_rys_3 Plik pdf
4. Koncepcja_instalacji_Tyrawa_Woloska 423.48 KbPlik pdf
5. ogoszenie o zamˇwieniu 140.08 KbPlik pdf
6. PFU_Tyrawa_Woloska 623.84 KbPlik pdf
7. specyfikacja_warunkow_zamowienia. 103.65 KbPlik doc
8. zalacznik_nr_1_formularz_oferty. Plik doc
9. zalacznik_nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 29.23 KbPlik doc
10. zalacznik_nr_2a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 27.05 KbPlik doc
11. zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 28.43 KbPlik doc
12. zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 28.14 KbPlik doc
13. zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_podwykonawcach. 28.30 KbPlik doc
14. zalacznik_nr_5_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie.... 27.30 KbPlik doc
15. zalacznik_nr_6_wykaz_osob. 46.93 KbPlik doc
16. zalacznik_nr_7_wzor_umowy. 77.84 KbPlik doc
17. zalacznik_nr_8_wykaz_robot. Plik doc
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 47.10 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_9_Oświadczenie_o zatrudnieniu.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_8_Udostępnianie zasobów.docx
Więcej >>>
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_7_Wykaz osób.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_5_Grupa kapitałowa (2).docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (2).docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_2_Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia (2).docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał_1 Druk oferty.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał nr 4 projekt umowy.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał 12.rar
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik zał 11.rar
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik SWZ.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik STWiOR.7z
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik link do postępowania.docx
2022-08-08 17:38:17: Dodano plik link do postępowania.docx
Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  na: 
 
„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tyrawa Wołoska” 

 1. Budynek będący przedmiotem opracowania jest zlokalizowany w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 310/1 i 341. Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie części istniejących pomieszczeń celem uzyskania łazienek i kuchni zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami nie planuje się rozbudowy ani nadbudowy budynku, poziomu kalenicy pozostaje bez zmian.
 • Kubatura budynku szkoły podstawowej: 5173,82 m3,
 • Ilość nadziemnych kondygnacji (wraz z poddaszem): 3,
 • pow. Terenu opracowania: 11068,73 m3,
 • pow. Zabudowy przebudow. budynku: 477,29 m2,
 • pow. Użytkowa (parter + piętro + poddasze): 1145,01 m2.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. Zakres prac obejmuje:
 • instalacje elektryczne wewnętrzne,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty murowe, tynkowe i okładzinowe,
 • roboty posadzkowe,
 • roboty malarskie,
 • stolarka,
 • instalacje wod-kan,
Data składania ofert:
2022-08-23 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-08-23 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDomaradzki Krystian 2022-08-03 17:33:00
PublikującyBożena Jasińska 2022-08-08 17:34:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2022-08-08 17:38:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. link do postępowania. 12.19 KbPlik doc
2. link do postępowania. 12.19 KbPlik doc
3. ogłoszenie o zamówieniu 118.97 KbPlik pdf
4. STWiO 10.11 MBPlik txt
5. SWZ. 97.71 KbPlik doc
6. zał 11 14.73 MBPlik rar
7. zał 12 614.52 KbPlik rar
8. zał nr 4 projekt umowy. 60.72 KbPlik doc
9. zał_1 Druk oferty. 30.14 KbPlik doc
10. zał_2_Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia (2). 25.81 KbPlik doc
11. zał_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (2). 26.10 KbPlik doc
12. zał_5_Grupa kapitałowa (2). 20.22 KbPlik doc
13. zał_7_Wykaz osób. 22.42 KbPlik doc
14. zał_8_Udostępnianie zasobów. 27.36 KbPlik doc
15. zał_9_Oświadczenie_o zatrudnieniu. 19.66 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-08-10 14:31:47: Dodano plik informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
2022-07-28 11:17:52: Dodano plik informacja z otwarcia ofert .pdf
Więcej >>>
2022-07-27 11:15:41: Dodano plik Informacja o kwocie .pdf
2022-07-23 23:56:45: Dodano plik zmiana ogłoszenia o zamówieniu - termin.pdf
2022-07-21 21:11:15: Dodano plik załącznik_8_PFU_POŚ_aktualizacja_21.07.2022.pdf
2022-07-21 21:11:15: Dodano plik SWZ Tyrawa Wołoska _POŚ_aktualizacja_21.07.2022.pdf
2022-07-21 21:11:15: Dodano plik odpowiedzi na pytania .pdf
2022-07-08 11:25:27: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_13_Opinia geologiczna.pdf
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_12_Oświadczenie konsorcjum.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_11_Oświadczenie o aktualności informacji.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_10_Zobowiązanie zasoby.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_9_Oświadczenie podmiotu zasoby.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_8_PFU_TYRAWA WOŁOSKA_POŚ_.pdf
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_7_PPU_POŚ_Tyrawa Wołoska.pdf
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_6_Wykaz osób.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_5_Wykaz robót budowlanych.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_4_oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_3_Oświadczenie-dot.-spełniania-warunków-udziału.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik załącznik_2_Oświadczenie-o-wykluczeniu.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik zalacznik_1_do_formularza_oferty.docx
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik SWZ Tyrawa Wołoska _POŚ.pdf
2022-07-08 11:24:15: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TYRAWA WOŁOSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440761
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 175
1.5.2.) Miejscowość: Tyrawa Wołoska
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-535
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 13 465 69 31
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyrawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
Termin składania wniosków:
2022-07-25 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2022-07-08 11:22:00
PublikującyMichał Kocunik 2022-07-08 11:22:00
Modyfikował(a) Michał Kocunik 2022-08-10 14:31:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 158.87 KbPlik pdf
2. SWZ Tyrawa Wołoska _POŚ 642.37 KbPlik pdf
3. zalacznik_1_do_formularza_oferty. 115.65 KbPlik doc
4. załącznik_2_Oświadczenie-o-wykluczeniu. 114.37 KbPlik doc
5. załącznik_3_Oświadczenie-dot.-spełniania-warunków-udziału. 111.73 KbPlik doc
6. załącznik_4_oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 108.59 KbPlik doc
7. załącznik_5_Wykaz robót budowlanych. Plik doc
8. załącznik_6_Wykaz osób. 120.64 KbPlik doc
9. załącznik_7_PPU_POŚ_Tyrawa Wołoska 503.76 KbPlik pdf
10. załącznik_8_PFU_TYRAWA WOŁOSKA_POŚ_ 359.27 KbPlik pdf
11. załącznik_9_Oświadczenie podmiotu zasoby. 111.37 KbPlik doc
12. załącznik_10_Zobowiązanie zasoby. 110.72 KbPlik doc
13. załącznik_11_Oświadczenie o aktualności informacji. 126.11 KbPlik doc
14. załącznik_12_Oświadczenie konsorcjum. 127.54 KbPlik doc
15. załącznik_13_Opinia geologiczna Plik pdf
16. ogłoszenie o zamówieniu 158.87 KbPlik pdf
17. odpowiedzi na pytania 160.67 KbPlik pdf
18. SWZ Tyrawa Wołoska _POŚ_aktualizacja_21.07.2022 642.61 KbPlik pdf
19. załącznik_8_PFU_POŚ_aktualizacja_21.07.2022 360.25 KbPlik pdf
20. zmiana ogłoszenia o zamówieniu - termin 36.58 KbPlik pdf
21. Informacja o kwocie 23.92 KbPlik pdf
22. informacja z otwarcia ofert 29.06 KbPlik pdf
23. informacja o unieważnieniu postępowania 55.40 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-30 11:54:37: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2021-12-28 11:46:02: Dodano plik SKM_C250i211228122100.pdf
Więcej >>>
2021-12-28 10:48:39: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 7 - Wykaz sprzętu.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 6 - Wykaz usług.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 5 - Oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegającyh się o zamówienie.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wkluczenia.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 3 do SWZ - formularz ofertowy .docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 2 do SWZ - Wzór umowy .docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik SWZ Tyrawa Wołoska.docx
2021-12-20 13:17:35: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w roku 2022, tj.:
 1. odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (budynkach użyteczności publicznej);
 2. odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów segregowanych:
 • odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w tym odpadów wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych z metali, zbieranych łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe (kod 150106),
 • papieru i tektury w tym opakowania z papieru i tektury (kod 150101, 200101)
 • opakowań ze szkła (kod 150107),
 1. odbiór, transport i zagospodarowanie zbieranych selektywnie bioodpadów zawierających odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),
 2. odbiór, transport i zagospodarowanie zbieranych selektywnie popiołów z domowych palenisk (kod ex 20 01 99),
 3. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 200123*, 200135*, 200136),zużytych opon (kod 1601030);
 4. odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków (kod 200131, 200132),
 5. zbieranie danych z kodów dwuwymiarowych QR,
 6. wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki na odpady zmieszane i selektywnie zbierane,
 7. kontrola prawidłowości prowadzonej segregacji,
 8. zagospodarowanie odebranych odpadów,
 9. prowadzenie akcji edukacyjnej (edukacja ekologiczna).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres usług wskazano w załączniku nr 1 do SWZ (szczegółowy zakres usług).
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów
90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami
90 51 40 00-3 Usługi recyklingu odpadów
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
Termin składania wniosków:
2021-12-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłDudka Ewa 2021-12-20 13:14:00
PublikującyBożena Jasińska 2021-12-20 13:14:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-30 11:54:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 120.98 KbPlik pdf
2. SWZ Tyrawa Wołoska. 72.35 KbPlik doc
3. Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 63.38 KbPlik doc
4. Zał. Nr 2 do SWZ - Wzór umowy . 55.60 KbPlik doc
5. Zał. Nr 3 do SWZ - formularz ofertowy . 42.11 KbPlik doc
6. Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wkluczenia. 19.17 KbPlik doc
7. Zał. Nr 5 - Oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegającyh się o zamówienie. 21.68 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 - Wykaz usług. 21.15 KbPlik doc
9. Zał. Nr 7 - Wykaz sprzętu. 22.97 KbPlik doc
10. Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 27.29 KbPlik doc
11. Informacja o kwocie 25.33 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 28.65 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 726.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-20 14:25:52: Dodano plik unieważnienie postępowania.pdf
2021-12-14 14:03:43: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2021-12-14 10:30:14: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2021-11-29 14:29:45: Dodano plik SWZ REMONT DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH W M. ROZPUCIE ORAZ SIEMUSZOWA.docx
Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa”
 
DROGA nr G 117410
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III-IV.
5. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Podbudowa z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=8.
7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubości warstw po uwałowania 10 cm.
DROGA NR G 117411
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
 2. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchni z bitumu.
 3. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm.
 4. Skropienie powierzchni asfaltem.
 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2.
 7. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 8. Wyróżnienie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R = 1,000 M=0,000 S= 1,000
DROGA G 117404
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa.
2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,0015 m3, grunt kategorii III.
3. Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.
4. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchni gr. do 4 cm.
5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm.
6. Skropienie nawierzchni asfaltem.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t.
9. Skropienie nawierzni drogowej asfaltem.
10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie R=1.000 M= 0,0000 S= 1.000.
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – 45233142-6 – Roboty w zakresie remontu dróg
Termin składania wniosków:
2021-12-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-14 09:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-29 14:28:00
PublikującyMichał Kocunik 2021-11-29 14:28:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-20 14:25:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Remont dróg gminnych 79.39 KbPlik doc
2. Informacja o kwocie 23.55 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia 146.17 KbPlik pdf
4. Unieważnienie postępowania 62.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-12-07 14:33:08: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2021-12-01 13:01:27: Dodano plik SKM_C250i211201134100.pdf
Więcej >>>
2021-11-18 15:04:13: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
2021-11-18 12:14:37: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik warunki przyłączenia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik umowa.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik opis techniczny.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik odpis protokolu.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik gddkia.pdf
2021-11-17 13:46:58: Dodano plik dec lok.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4_TW schemat.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 profil droga krajowa rys 3.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Z_4 plan.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik SWZ_oswietlenie_2021 -TW.docx
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4.pdf
2021-11-03 11:42:54: Dodano plik Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4.pdf
2009-05-05 08:49:40: Usunięto plik Zarz_WG_Nr_10_z_2005.doc
Tyrawa Wołoska, 2021.11.03
Numer sprawy: IIiGG.271.24.2021.DT
 
 
 
 
Specyfikacja
  warunków  zamówienia (SWZ)
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
na roboty budowlane pn.
 
 
„Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w m. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2 – zadanie nr 4
 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Pełna nazwa zamawiającego:      Gmina Tyrawa Wołoska
Adres:                                                38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP:                                                    6871785094
REGON                                              370440761
Numer telefonu:                                 (13) 4656931
Numer faksu:                                     (0-13) 4656924
Adres e-mail:                                      urząd@tyrawa.pl
Strona www:                                       www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Godziny urzędowania:            poniedziałek – 7.30-18.00
wtorek-czwartek - 7.30-15.30
piątek – 7.30-13.00
 
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
www.tyrawa.com
http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
 
Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w msc. Tyrawa Wołoska w km 296,4 – 297,1” dz. nr ew. 101/2  – zadanie nr 4
 
Zakres robót:
- wykop pod słupy i kable,
- montaż fundamentów prefabrykowanych,
- montaż słupów oświetleniowych  
- montaż opraw oświetleniowych,
- układanie kabli ziemnych,
- roboty demontażowe,
- montaż przewodów,
- wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej,
- pomiary.
Termin składania wniosków:
2021-11-18 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-18 11:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTomaszewska Dagmara 2021-11-02 11:40:00
PublikującyBożena Jasińska 2021-11-03 11:40:00
Modyfikował(a) Bożena Jasińska 2021-12-07 14:33:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Kosztorys Ofertowy-Oświetlenie drogi krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej zad. nr 4 71.30 KbPlik pdf
2. Oświetlenie uliczne drogi krajowej 28 w mTyrawa Wołoska zad. nr 4 265.45 KbPlik pdf
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych -Oswietlenie uliczne drogi Krajowej 28 w Tyrawie Wołoskiej-zad nr 4 185.55 KbPlik pdf
4. SWZ_oswietlenie_2021 -TW. 80.76 KbPlik doc
5. Z_4 plan 1.90 MBPlik pdf
6. Z_4 profil droga krajowa rys 3 231.61 KbPlik pdf
7. Z_4 profil droga krajowa rys 4 227.76 KbPlik pdf
8. Z_4_TW schemat 361.95 KbPlik pdf
9. dec lok 2.67 MBPlik pdf
10. gddkia 478.31 KbPlik pdf
11. odpis protokolu 433.27 KbPlik pdf
12. opis techniczny 1.52 MBPlik pdf
13. umowa 1.49 MBPlik pdf
14. warunki przyłączenia 1.24 MBPlik pdf
15. Informacja o kwocie 311.04 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 423.15 KbPlik pdf
17. zawiadomienie 886.87 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o wyniku postępowania 66.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-05-31
data dodania: 2022-05-31
data dodania: 2022-05-31
data dodania: 2022-05-31
data dodania: 2022-05-31
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-08-11
Newsletter
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2022r. 03:50:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.